Aby wziąć udział w zabiegach, kursanci proszeni są o wyselekcjonowanie swojego pacjenta, wykonanie diagnostyki i konsultacji przypadku z dr Marcinem Graboniem. W szkoleniu może uczestniczyć asystentka lub/i technik kursanta.

 

Czego się dowiesz?

  • Dostępne rozwiązania implantoprotetyczne
  • Możliwości jakie daje NobelProcera
  • Jak odbudować pojedynczy punkt na łącznikach tymczasowych
  • Rodzaje i dobór Multi-unitów w pracach wielopunktowych
  • Pozycjonowanie multi – unitów
  • Dobór transferów wyciskowych oraz Scanbody
  • Pobranie wycisków metodą analogową i cyfrową z użyciem skaner

 

Do kogo skierowany jest kurs?

  • Kurs jest skierowany do lekarzy zajmujących się odbudową protetyczną na implantach oraz do implantoprotetyków.

 

Poziom kursu:

  • podstawowy/ średniozaawansowany

 

Osoba do kontaktu ws szkoleń:

  • 601 099 914 - Judyta Migdał